Slider 293499135 7686382611402981 5319986919345988802 n

โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

Slider 293530072 7686382128069696 8652640109027876587 n

โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

Slider 293110280 7686381084736467 4252718678752670052 n

โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

Slider 293115482 7686382088069700 6931209153985054680 n

โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

Slider 293117394 7686381938069715 2058456312748343361 n

โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

Slider 293131589 7686382284736347 1203674246391427106 n

โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

Slider 293148520 7686382828069626 2665441039053174491 n

โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

Slider 293197962 7686381894736386 1107456654377419604 n

โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

Slider 293270977 7686382531402989 8445534851948399001 n

โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

Slider 293592208 7686382211403021 205696695847997273 n

โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

เป้าหมายของเรา

สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน

กลุ่มธุรกิจของเรา

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ก่อตั้งด้วยความมุ่งหวัง ที่จะเห็นการพัฒนาภาคการเกษตรในเชิงพาณิชย์ให้ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 สายกิจการ ได้แก่

Prawn farm

1. สายกิจการฟาร์มกุ้ง ซึ่งเป็นฟาร์มกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจห้องเย็น และแปรรูปสินค้า

Palm farm

2. สายกิจการสวนเกษตร ซึ่งเป็นแปลงเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน และพืชสวนเกษตร เช่น มะนาว มะพร้าว

คืนคุณค่าแก่สังคม

“จำนวนต้นโกงกางปลูกไปแล้ว”

เรามีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อที่จะช่วยเหลือและตอบแทนคืนสู่สังคม
1

มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร