เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

Post1 1

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะผู้บริหาร บจก.ศรีสุบรรณฟาร์ม นำโดยคุณแทน เทือกสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ 
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการแปลงเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ของ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จังหวัดกระบี่