การแข่งกีฬาสีภายใน ประจำปี 2555

Post2 1

วันที่ 28 กันยายน 2555 บจก.ศรีสุบรรณฟาร์ม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2555
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีของบุคลากรภายในองค์กร