โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

Post3 1

บริษัทศรีสุบรรณฟาร์มจำกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ร่วมรัก ภักดี บริจาคโลหิต" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในวันพุธ ที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.    ณ ฟาร์มศรีสุบรรณ 1