กิจกรรมปลูกป่าชายเลนครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ประจำปี 2558

Post4 1

โดยความร่วมมือของ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง ผู้นำชุมชนท้องถิ่น คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด จึงได้ถือเอาโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เป็นวันดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ป่าชายเลนตามโครงการ "The 8thFarming for the Green Future : รักผืนป่ากับศรีสุบรรณ  ครั้งที่ 8"  โดยจัดขึ้นที่ป่าชายเลน บริเวณฟาร์ม 7 ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ 4 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี