กิจกรรม Big Cleaning Day

12

พนักงานบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความสะอาดครั้งใหญ่กับกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา ด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน