โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

O25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 0

วันที่ 10 ก.ค. 2563
ผู้บริหาร พนักงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันมอบผ้าปิดจมูก 1,500 ชิ้น’สบู่เหลวล้างมือ (3.6L) 160 แกลอน ให้แก่สถานศึกษา 
โรงเรียนวัดดอนยาง ศูนย์เด็กเล็กวัดดอนยาง โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศูนย์เด็กเล็กบ้านท่าโพธิ์  โรงเรียนวัดประสพ ศูนย์เด็กเล็กวัดประสพ โรงเรียนวัดดอนสน โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม และโรงเรียนวัดสิงขร

#ครบรอบ 17 ปี บ.ศรีสุบรรณฟาร์ม