โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

293117394 7686381938069715 2058456312748343361 n

12 ก.ค.65

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด

โดยคุณแทน เทือกสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ

ร่วมด้วย คุณกิตติชัย จันทร์รุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง เข้าร่วม โครงการ “มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโพธิ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงขร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

ในโอกาสครบรอบ 19 ปี การจัดตั้งบริษัทฯ

#บริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม