ร่วมงานกับเรา

กรอกใบสมัครในตำแหน่ง เลขานุการ

เราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการศึกษา (เริ่มจากสูงสุดก่อน)

ประวัติการทำงาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ประวัติการฝึกอบรม(เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ความสามารถ

ความสามารถทางภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง