S  29007968

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้พนักงาน

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดให้พนักงาน ทั้งคนไทย,คนต่างด้าว ในวันที่ 16-17,20-21 ก.ย.64  
ณ โรงแรมบรรจงบุรี 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงานและสร้างความมั่นใ... อ่านต่อ

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบูเหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” แก่สถานศึกษา

การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ แม้ว่าจะยังไม่มียาต้านไวรัส หรือวัคซีนที่สามารถป้องกันได้ แต่หลักการพื้นฐานที่เราใช้เป็นตัวป้องกันก็คือ เรื่องของสุขอนามัย การทำความสะอาด การใช้หน้ากากอนามัย การใช้สบู่เหลวล้างมือ เป็... อ่านต่อ

41180475 2206716369369660 8076116921256247296 n

โครงการคัดแยกขยะ

วันที่ 7 ก.ย. 2561
บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะให้แก่พนักงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะภายในฟาร์ม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

# โครงการคัดแยกขยะ บริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม

อ่านต่อ
        120761

โครงการปลูกป่าชายเลน

ประชาสัมพันธ์ : เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 15 ปี การก่อตั้ง บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ขอเรียนเชิญพนักงานและบุคคลทั่วไป ร่วมปลูกป่าชายเลน กับ โครงการ อ่านต่อ

โครงการปลูกป่าชายเลน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี การก่อตั้ง บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ขอเรียนเชิญพนักงานและบุคคลทั่วไป ร่วมปลูกป่าชายเลน กับ โครงการ Farming for the GREEN Futur... อ่านต่อ

จัดฝึกอบรมหลักสูตร "BAP Standards Guidelines & SHRIMP WELFARE"

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด มีกำหนดการจัดฝึกอบรมพนักงาน หัวข้อหลักสูตร  "BAP Standards Guidelines & SHRIMP WELFARE" ให้กับพนักงานกลุ่มเป้าหมายของบริษัท อาทิ ผู้รับผิดชอบงานด้าน บัญชี ธุรการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ นักวิช... อ่านต่อ

คณะผู้บริหารบ.ศรีสุบรรณฟาร์ม เยี่ยมชมกิจการบ.ยุนิวานิชน้ำมันปาล์ม

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะผู้บริหารบ.ศรีสุบรรณฟาร์ม นำโดยคุณแทน เทือกสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจการแปลงเพาะปลูกปาล์มน้ำมันของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ