คณะผู้บริหารบ.ศรีสุบรรณฟาร์ม เยี่ยมชมกิจการบ.ยุนิวานิชน้ำมันปาล์ม

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะผู้บริหารบ.ศรีสุบรรณฟาร์ม นำโดยคุณแทน เทือกสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจการแปลงเพาะปลูกปาล์มน้ำมันของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด จังหวัดกระบี่