จัดฝึกอบรมหลักสูตร "BAP Standards Guidelines & SHRIMP WELFARE"

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด มีกำหนดการจัดฝึกอบรมพนักงาน หัวข้อหลักสูตร  "BAP Standards Guidelines & SHRIMP WELFARE" ให้กับพนักงานกลุ่มเป้าหมายของบริษัท อาทิ ผู้รับผิดชอบงานด้าน บัญชี ธุรการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ นักวิชาการ ฯลฯ

วันที่ 5 - 6  ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ฟาร์มศรีสุบรรณ 7   เวลา 8.45 - 16.30 น.  โดยความอนุเคราะห์และสนับสนุนวิทยากรจากบริษัท Sea Fresh  จึงขอเชิญชวนพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน