โครงการปลูกป่าชายเลน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี การก่อตั้ง บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ขอเรียนเชิญพนักงานและบุคคลทั่วไป ร่วมปลูกป่าชายเลน กับ โครงการ Farming for the GREEN Future  : รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 9  ณ ฟาร์มศรีสุบรรณ  7 เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร. 077 - 319713-5 ต่อ 102