โครงการปลูกป่าชายเลน

        120761

ประชาสัมพันธ์ : เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 15 ปี การก่อตั้ง บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ขอเรียนเชิญพนักงานและบุคคลทั่วไป ร่วมปลูกป่าชายเลน กับ โครงการ Farming for the GREEN Future “รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณ ครั้งที่ 11”   ณ หมู่บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. 077 – 319713  ต่อ 103