โครงการคัดแยกขยะ

41180475 2206716369369660 8076116921256247296 n

วันที่ 7 ก.ย. 2561
บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะให้แก่พนักงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะภายในฟาร์ม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

# โครงการคัดแยกขยะ บริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม