โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบูเหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” แก่สถานศึกษา

การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ แม้ว่าจะยังไม่มียาต้านไวรัส หรือวัคซีนที่สามารถป้องกันได้ แต่หลักการพื้นฐานที่เราใช้เป็นตัวป้องกันก็คือ เรื่องของสุขอนามัย การทำความสะอาด การใช้หน้ากากอนามัย การใช้สบู่เหลวล้างมือ เป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสัมผัสเชื้อของโรค เพื่อลดความเสี่ยง ต้องร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง และมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและสังคม

ทางบริษัท ศรีสุบรรรฟาร์ม จำกัด จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อมอบ

ผ้าปิดจมูก 

สบู่เหลวล้างมือ 

ให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ในการแจกนักเรียน และบุคคลากร ในวันเปิดภาคเรียน

( 10 ก.ค.63 ครบรอบ 17 ปี การจัดตั้งบริษัท)