บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้พนักงาน

S  29007968

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดให้พนักงาน ทั้งคนไทย,คนต่างด้าว ในวันที่ 16-17,20-21 ก.ย.64  
ณ โรงแรมบรรจงบุรี 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงานและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

#ศรีสุบรรณฟาร์ม
#ด้วยความห่วงใยพนักงานจากผู้บริหาร
#โควิด19 
#ซิโนฟาร์มเข็ม1